Ny omgång med kött!

Då va det dags för nästa omgång kött och Er chans till fina middagar som inte bara mättar utan också stöttar föreningen!
Allt kött är självklart svenskt!
Se info om paketen i bilden.
Sista dag för beställning: 27 augusti
Leverans: 7 september Kott20170613

Uppdaterade boknings/ordningsregler för Klubbstugan

Nu har vi uppdaterat boknings och ordningsreglerna för klubbstugan.

Ni hittar uppdateringen här nedan eller under uthyrning/klubbstugan

Bokningsregler:

 • Hyresgästen måste minst ha fyllt 20 år.
 • Hyregästen skall bifoga en kopia av giltig legitimation (körkort/pass/idkort) innan hyrestillfället via email till boka@fridlevstadgoif.se.
 • Personen som står som hyresgäst skall befinna sig i klubbstugan när någon annan befinner sig där under hyresgästens hyrestid.
 • Hyregästen skall finnas tillgänglig via telefon under hyrestillfället.
 • Bokning garanteras först efter betalning.

Ordningsregler:

 • Hyresgästen ansvarar för att lokaler och inventarier återlämnas i det skick det var vid hyresstarten.
 • Vid förstörelse av inventarier/egendom som tillhör Fridlevstad GoIF så kommer hyresgästen att debiteras kostnaden för antingen reparation eller ersättning av inventarier/egendomen.
 • Det är förbjudet att använda övervåningen då denna inte ingår i hyresavtalet.
 • Rökning är förbjuden i lokalen.
 • Minderåriga får inte förtära alkohol i eller utanför lokalen.
 • Sopor skall källsorteras och tas med när man lämnar lokalen. Återvinningsstation finns på Fridlevstadskolans parkering.
 • Brännbara sopor tas med av hyresgästen och slängs INTE i Fridlevstad GoIFs kärl.
 • Musik får spelas när alla fönster och dörrar är stängda.
 • Fridlevstad GoIF har rätt till tillträde under hyrestillfället för att säkerställa att Boknings och Ordningsregler efterföljs.
 • Om det vid kontroll av Boknings och Ordningsreglerna visar sig att hyresgästen eller någon annan i dennes sällskap inte följer dessa så har Fridlevstad GoIF rätten att avhysa hyresgästen utan rätt till återbetalning av erlagd betalning.
 • Om det visar sig vid kontroll efter uthyrestillfället att det har förekommit nedskräpning antingen inomhus eller utomhus så kommer Fridlevstad GoIF att debitera hyresgästen för den tid/kostnad det tar föreningen att rengöra/städa med 500:-/timmen ink moms. Minsta debiterbara belopp är 500:- ink moms

Mvh

Styrelsen  – Fridlevstad GoIF