Nu har vi uppdaterat boknings och ordningsreglerna för klubbstugan.

Ni hittar uppdateringen här nedan eller under uthyrning/klubbstugan

Bokningsregler:

 • Hyresgästen måste minst ha fyllt 20 år.
 • Hyregästen skall bifoga en kopia av giltig legitimation (körkort/pass/idkort) innan hyrestillfället via email till boka@fridlevstadgoif.se.
 • Personen som står som hyresgäst skall befinna sig i klubbstugan när någon annan befinner sig där under hyresgästens hyrestid.
 • Hyregästen skall finnas tillgänglig via telefon under hyrestillfället.
 • Bokning garanteras först efter betalning.

Ordningsregler:

 • Hyresgästen ansvarar för att lokaler och inventarier återlämnas i det skick det var vid hyresstarten.
 • Vid förstörelse av inventarier/egendom som tillhör Fridlevstad GoIF så kommer hyresgästen att debiteras kostnaden för antingen reparation eller ersättning av inventarier/egendomen.
 • Det är förbjudet att använda övervåningen då denna inte ingår i hyresavtalet.
 • Rökning är förbjuden i lokalen.
 • Minderåriga får inte förtära alkohol i eller utanför lokalen.
 • Sopor skall källsorteras och tas med när man lämnar lokalen. Återvinningsstation finns på Fridlevstadskolans parkering.
 • Brännbara sopor tas med av hyresgästen och slängs INTE i Fridlevstad GoIFs kärl.
 • Musik får spelas när alla fönster och dörrar är stängda.
 • Fridlevstad GoIF har rätt till tillträde under hyrestillfället för att säkerställa att Boknings och Ordningsregler efterföljs.
 • Om det vid kontroll av Boknings och Ordningsreglerna visar sig att hyresgästen eller någon annan i dennes sällskap inte följer dessa så har Fridlevstad GoIF rätten att avhysa hyresgästen utan rätt till återbetalning av erlagd betalning.
 • Om det visar sig vid kontroll efter uthyrestillfället att det har förekommit nedskräpning antingen inomhus eller utomhus så kommer Fridlevstad GoIF att debitera hyresgästen för den tid/kostnad det tar föreningen att rengöra/städa med 500:-/timmen ink moms. Minsta debiterbara belopp är 500:- ink moms

Mvh

Styrelsen  – Fridlevstad GoIF

Kommentarer är stängda.