Medlem

Vill du hjälpa oss att hålla föreningslivet på landsbygden levande?

Genom att bli medlem stöttar du Fridlevstad GoIF samtidigt som du får möjlighet att nyttja vår uthyrningsverksamhet till ett lägre pris samt att hålla igång via vår gruppträning i FRISK!

Medlemsavgiften betalas gärna in senast 30:e mars.

OBS! Aktiva medlemmar i fotbollen måste betala medlemsavgift innan man spelar tränings- eller tävlingsmatcher! 
Detta är viktigt då spelarförsäkringen inte gäller om man inte är medlem.

Priser

Junior aktiv
400 kr

Senior aktiv
400 kr

Familjemedlemskap
700 kr

Pensionär
150 kr

Stödmedlem
200 kr

Anledningen till att vi har låga medlemsavgifter är för att vi valt att inte ha någon aktivitetsavgift i föreningen.

Bli medlem

Betala in summa enligt ovan och märk betalningen med ”Medlem, Personnr (10 siffror), Namn, E-mail”
Ex. Medlem Anna Svensson 881129-3461 anna@gmail.com
Skulle det inte få plats i meddelanderutan går det bra att maila informationen till info@fridlevstadgoif.se i samband med betalningen.

Bankgiro 474-1716
Swish 123 122 46 33

Tack för att du stöttar föreningen, tillsammans håller vi landsbygden levande!

Kommentarer är stängda.